Om meg

Personlig

Privat er jeg en ganske rolig person som mest av alt liker å være sammen med familie og venner. Jeg er lidenskapelig opptatt av mat og elsker å lage god mat når anledningen byr seg. Sammen med samboeren min bruker vi mye tid på turer og opplevelser. Ofte kan dette være enkle ting som en jazzkveld på en lokal bar, eller det kan være teater, konserter, kunst og andre aktiviteter der vi kan treffe og bli kjent med nye folk.

Til sammen har min samboer og jeg tre barn i alderen 22 – 28 år og ett barnebarn.

Ledelse og ledelsesfilosofi

I jobbsammenheng tror jeg på 100% ansvar for oppgaver og er motstander av mikromanegement. Jeg liker og jobbe etter OKR filosofien, men viktigst er det og ha en god plan, en klar visjon og misjon og verdier som er godt forankret i hele organisasjonen.

Som leder har jeg stor tro på tett coaching av eget team med månedlige 1 til 1 samtaler. Noe jeg også forventer gjøres av mellomledere med sine individuelle team.

Som leder er jeg tydelig og presis, og jeg tør si lite nok til at budskapet blir forstått. Jeg er stor tilhenger av feedbackkultur med konstruktive tilbakemeldinger på godt og vondt.

Min største styrke er min egen kunnskap om egne svakheter. Jeg vet det finnes folk som er bedre enn meg selv på mange områder, og at et riktig sammensatt team med variert kunnskap og egenskaper er det beste.

CPO

Som gründer og CPO i Tappin har jeg vært gjennom hele reisen fra ide til i dag et levende SaaS produkt.

Tappin har vært gjennom en stor omveltning både produkt og strategimessig. Tappin var de første årene svært «konsulenttunge» og andelen konsulenttimer var langt høyere enn lisensinntektene. De siste 3 årene har vi omstrukturert både strategien og ikke minst den tekniske løsningen for å gjøre produktet mer robust og skalerbart samtidig som vi har rigget både produkt og organisasjon for en stadig økende andel ARR (Annual Recurring Revenue). Samtidig er produktet rigget for internasjonal ekspansjon, en prosess som bl.a. har medført en ny arkitektur og nytenkning av teknologiske valg, samt en svært omfattende prioritering av funksjoner og moduler for å gjøre produktet mer spisset og bedre rigget for internasjonal ekspansjon og skalering.

Når Covid pandemien traff Norge i mars 2020 var det nødvendig for selskapet og få på plass et helt nytt produkt på svært kort tid. Selskapet fikk da betalt for det arbeide som er blitt gjort med langsiktig produktstrategi og vi hadde på plass en detaljert plan for neste generasjon event teknologi som vi umiddelbart kunne sette ut i livet. Dette har ført til at vi i dag er ledende ikke bare på leveranse av digitale eventer, men er blandt de lendene leverandørene på hybride events som etter pandemien er blitt den nye «malen».

I arbeidet med produktutvikling jobber jeg tett med resten av selskapet og ikke minst selve ledergruppen. Jeg henter inn ideer fra hele organisasjonen, fra kunder og partnere og følger med på både konkurrenter og det som rører seg i markedet.

Gjennom bl.a. strategiske workshops og møter gjøres det prioriteringer som er forankret i hele organisasjonen og som til enhver tid er knyttet opp mot selskapets visjon, misjon og verdier.

For meg som CPO er det viktig at alle dar i samme retning, og jeg er derfor svært nøye med å formidle hvilke prioriteringer som er gjort, og ikke minst hvorfor, slik at alle i organisasjonen til en hver tid ser hvor vi er på vei.